Groningen

Scheemda
Grote vogelmarkt (1375 m2) in de Eextahal Plantsoenlaan 19 Scheemda.

www.devogelvriend.nl/Vogelmarkten.htm