Noord-Holland

Aalsmeer
iedere 4e zondag van de maand een vogelbeurs in het buurthuis Hornmeer.

Behalve in de maand juni, juli en december.
Adres : Roerdomplaan 3 te Aalsmeer.
openingstijd van 10:00 tot 13:30
Inlichtingen dhr. Goeijenbier. Tel : 06-10666878.

Beverwijk
elke 3e zaterdag van de maanden september tot mei van 10.00-13.00 uur.
Organisatie: V.V.Vogelvreugd Beverwijk
Raamveld 59
Voor informatie: Ap Dijkhuis tel: 0251-220478 of E-mail: dijkhuis9@zonnet.nl

Heemskerk
Elke eerste zondag van de maanden September t/m Mei is er een vogelbeurs
in Heemskerk,bij v.v.Tropica,Con.Huygenstraat 99.
De openingtijden zijn van 10:00 t/m 14:00 en de toegang is gratis.
Inlichtingen tijdens de beurs 0251-252476.
In de maand Decenber is er geen vogelbeurs i.v.m. onze Nat.T.T.

IJmuiden
Elke 2e zondag van de maand in de Jan Lighthartschool te IJmuiden
Vogelbeurs van 10.00 uur tot 14.00 uur toegang is gratis.
informatie: N.A.M. van der Waart tel:023-5370346 of E-mail :namvanderwaart@quicknet.nl

Zwanenburg
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maanden aug. t/m mei van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis, maand december de 2e zaterdag.
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg
Tel.: 06 - 34500080