De vroege kweek 01

Waar je op moet letten als je vroeg gaat kweken

Tips voor de vroege kweker.

 

Als men vroeg wilt kweken, moet men rekening houden met de tips van de febr./mrt. kweek, maar ook met de volgende punten.

Men moet gaan bij verwarmen tijdens broed tot ongeveer 15 graden. Nestbakjes voor in de kooi hangen is het beste.

Als de jongen uitkomen, moet de temperatuur omhoog tot ongeveer 18 - 20 graden, anders zal de pop weinig of niet van het nest komen.

Als men bij verwarmd, zal men goed het vochtgehalte in de gaten moeten houden. die moet ongeveer 70% zijn. Dit moet ook de hele kweek zo blijven en mag gerust wat stijgen,

maar zeker niet lager dan 60 % komen.

Zorg voor goede droge bodembedekking (grit met katte bak vulling, wit zand, geperste houtkorrels)

Geef de vogels een wasbakje aan de kooi, zodat ze zelf de vochtregeling kunnen doen. Dagelijks zuiver water geven.

Het zal duidelijk zijn, dat waar gestookt wordt, er ook zuurstof verbruikt wordt.

Dit wordt bij zeer veel vroege kwekers over het hoofd gezien, met als gevolg, veel dode jongen in het ei. Kweek mislukt.

Zonder zuurstof en vocht is er geen leven mogelijk. Doe dus dagelijks je zuurstof gehalte verversen door bv.

je als een gewoonte aan te leren, als je s`morgens en s`avonds je vogels verzorgd, (ondanks de kou) je deur open te zetten. Vergeet dit niet!

Geef weer eivoer aan je koppels, 2 dagen, alvorens de jongen uitkomen.

Bij vroege kweek is een veel voorkomend feit dat de mannen erg agressief worden en de pop of jongen storen op het nest.

Men kan dit zien als men regelmatig nestmateriaal op de bodem van de kweekkooi ziet liggen. Er rest nu jouw alleen de man weg te nemen, anders kan men stukken verwachten.

Ook de pop zal eerder driftig worden . Geef daarom de pop een tweede nestkast als de jongen ongeveer 16 dagen oud zijn. Met andere woorden; De pop moet het eerste ei gelegd hebben van de tweede ronde, als de jongen van de eerste uitvliegen.

Op deze manier heb je geen last van verenpikken enz. enz.

Doe verder gewoon wat je gewend bent je vogels te geven tijdens de kweek.

Tot slot: De jongen van de eerste ronde nooit in een onverwarmde ruimte plaatsen. Eerst in overgangskooi plaatsen.

 

Succes. Van Gils Wout:

 

(verboden artikels over te nemen zonder toestemming van de auteur van het artikel)

   de vroege kweek 02

Tips voor een vroege kweek

TIPS AANVANG KWEEK FEBRUARI.

 

1 - Zorg dat uw vogels de leeftijd hebben van ongeveer 9 à 10 maanden.

De mannen liefst iets ouder.

2 - Zorg dat de vogels mannen en poppen vanaf augustus van elkaar

gescheiden zijn (niet zichtbaar)

3 - Vanaf begin januari over te gaan op AVIS eivoer, dit dan wel dagelijks een portie.

4 - Vanaf begin december wekelijks magere melk geven.

Geef regelmatig natuurlijke vitamine.

5 - Doe eind december het licht aan dit op ongeveer 13 uur, verdeel dit over de morgen en

avonduren.

Let wel op dat de klok nog eens verzet wordt bij het ingaan van het zomeruur.

6 - Begin januari kooien uitwassen en spuiten met BAYGON.

7 - Geef vanaf januari in het drinkwater ALVITYL tweemaal drukken op een liter water.

8 - Geef ook vogelgrit en sepia in de vluchten.

9 - In de derde week van januari je vogels controleren, kijk of de mannen een verdikte tap

krijgen en of de poppen al veertjes beginnen te verliezen aan de onderbuik.

10 - Is dit zo dan kunnen de mannen in de kweekkooi en zet tevens je lichturen op maximaal

15 uur.

11 - Geef nu je mannen verwarming bij tot ongeveer 15 graden. Als het mogelijk is de

poppen ook.

12 - Geef vanaf dit moment ook tarwekiemolie onder je eivoer dit een 3-tal maal per week.

(ook aan de poppen )

13 - Raadzaam is eenmaal per week 3 beschuiten met een hard gekookt ei te geven.

Het ei 8 minuten koken, onder elkaar mengen met de beschuiten en dit geven met wat

tarwekiemolie.

14 - Zet na een week opkooien enkele poppen ofwel allemaal in het kweekhok voor de

mannen. Nog niet koppelen dit ongeveer 4/5 dagen lang.

15 - Controleer de poppen en de mannen nogmaals, de man moet

EEN VERDIKTE TAP LATEN ZIEN.

16 - Heeft de pop een kale onderbuik en de man een verdikte tap dan de vogels koppelen.

17 - Geef nu ook de vogels een 5 daagse kuur met ESB3. Dan 5 dagen gewoon water,

daarna 5 dagen lang ALVITYL geven.

18 - Als na ongeveer 4/5 dagen koppelen de mannen de poppen goed voeren dan kan men

nestmateriaal geven. Denk eraan sepia en grit in de kweekkooi te doen.

OPM.: Men kan de vogels wat opdriften door na een tweetal dagen al een paar spieren

nestmateriaal te geven.

19 - Blijf tarwekiemolie geven tot de vogels het nest klaar hebben. Daarna niet meer.

Als het nest gereed is ook stoppen met het geven van eivoer.

20 - Geef dagelijks zuiver water en was meermaals de drinkflesjes uit, dit in verband met de

vitamines.

21 - LET OP: bij deze methode is de pop eerder in conditie dan de man dus controleer de tap

van de man goed alvorens het nestmateriaal te geven, geef alleen nestmateriaal aan de

vogels die aan PUNT 15 en 16 voldoen. Men kan anders beter wachten.

TIPS VOOR DE VROEGE KWEEK.

 

Als men nog vroeger wil kweken moet men niet allen met de bovenstaande punten rekening houden maar ook aan enkele andere belangrijke punten. DEZE ZIJN O.A. :

 

1 - Men moet gaan bij verwarmen tijdens de broed tot ongeveer 15°C. Als de jongen

uitkomen moet de temperatuur omhoog tot als het kan 18 tot 20 graden,

anders zal de pop weinig of niet van het nest komen om de jongen te voederen

2 - Als men bij verwarmd zal men goed het vochtgehalte in de gaten moeten houden.

DIT MOET ONGEVEER 70% ZIJN en moet ook de hele kweek zo blijven en mag gerust

wat stijgen maar zeker niet lager dan 60% komen.

3 - Zorg voor goede DROGE BODEMBEDEKKING (grit met kattebak vulling en witte zand)

4 - Geef de vogels een wasbakje aan de kooi zodat ze zelf de vochtregeling kunnen doen.

Dagelijks zuiver water.

5 - Het zal duidelijk zijn waar gestookt wordt dat er ook,

ZUURSTOF VERBRUIKT WORDT,

dit wordt bij zeer veel vroeg kwekers over het hoofd gezien, met het gevolg veel dode

jongen in het ei. KWEEK MISLUKT.

ZONDER ZUURSTOF EN VOCHT IS ER GEEN LEVEN MOGELIJK.

Doe dus dagelijks je zuurstof gehalte verversen door b.v. je een gewoonte aan te leren als

je ‘s morgens en ‘s avonds je vogels verzorgd laat dan ondanks de koude buiten je deur een

weinig open staan en ververs zo het zuurstofgehalte. VERGEET DIT NOOIT.

6 - Geef weer eivoer aan je koppels 2 dagen alvorens de jongen uitkomen.

7 - Bij vroeg kweek is een veel voorkomend feit dat de mannen erg agressief worden en de

pop of jongen storen op het nest. Men kan dit zien als men regelmatig nestmateriaal op de

bodem van de kweekkooi ziet liggen, er rest nu jouw allen de man weg te nemen anders

kan men stukken verwachten.

8 - Ook de pop zal eerder driftig worden en geef daarom de pop een tweede nestkast als de

jongen ongeveer 16 dagen oud zijn. Met andere woorden, de pop moet het eerste ei gelegd

hebben van de tweede ronde als de jongen van de eerste uitvliegen. Op deze manier heb je

geen last van verenpikken enz.

9 - Doe verder gewoon wat je gewent bent je vogels te geven tijdens de kweek.

10- LET OP: de jongen van de eerste ronde nooit in een onverwarmde ruimte plaat

 

*************************

VEEL SUCCES MET JE KWEEK!!

Succes. Van Gils Wout:

 

(verboden artikels over te nemen zonder toestemming van de auteur van het artikel)