Huismus - Passer domesticus - House Sparrow

De huismus is een vogel die op veel plaatsen in de wereld waargenomen kan worden. Dit komt omdat de mens de vogel in verschillende landen heeft uitgezet.

Zo kun je hem tegenkomen in Australië, Amerika en Afrika, maar natuurlijk kom je hem ook tegen als je thuis uit het raam kijkt.

De vogel heeft een lengte van ongeveer 15 centimeter en weegt maximaal 30 gram. Hij voedt zich met zaden en insecten.

In de wintermaanden laat hij zich graag verwennen door de vetbollen en pinda's die door mensen worden opgehangen.

Deze aanvulling van de mens is zeker belangrijk, daar het voedselaanbod in de wintermaanden vaak te wensen overlaat.

De populatie van de huismus in Nederland en België is niet meer zo groot als in de jaren 70, hij is op dit moment zelfs zorgelijk.

Dit heeft zich vertaald in het feit dat hij sinds 2004 op de rode lijst van vogels staat. Hierop heeft hij de status van "gevoelig".

Dit omdat de populatie in Nederland nog steeds terugloopt. Steeds minder geschikte broedplaatsen wordt als een belangrijke oorzaak gezien (andere dakpannen op de huizen bijvoorbeeld).

Momenteel leven er nog 1/2 - 1 miljoen broedparen in ons land.

De huismus legt gemiddeld 5-7 eitjes, die na 12 dagen uitkomen. De jongen verlaten na ongeveer 12 dagen het ouderlijk nest, waarna ze nog een tijdje door de ouders worden bijgevoerd.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen.

Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.

De in Nederland verplichte ringmaat voor de huismus is 3,1 mm.