Verenplukken

Verenplukken kan voorkomen worden!

 Verenplukken zal zeker bekend zijn bij "ons" kanariekwekers, het is dan ook een zaak die jaarlijks bij veel liefhebbers in het kweekhok terugkomt. De ene liefhebber zal er minder last van hebben dan de ander maar ieder zal er wel eens mee in aanraking komen. Wat is de reden hiervan en wat kunnen we hier tegen doen?

 Het verenplukken:

 Het verenplukken op zich heeft diverse redenen en of oorzaken. Elk is verschillend en zullen we ook apart moeten behandelen, bij tijdig ingrijpen, handelen en verzorgen kan het verenpikken zo goed als uitgesloten blijven. Reden tot veren pikken kunnen verschillend zijn

 OA     1- Overbevolking in de vollere en verblijfplaats.

          2- De zit stokken niet goed gemonteerd en of gemaakt.

          3- Een te kort aan ammoniazuren en of andere voedingselementen.

          4- Vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen uit de volière of verblijfplaats.

          5- Een te kort aan nestmateriaal.

          6- Pastel en ivoorfactorige vogels samen bij andere soorten geplaatst.

          7- Verveling, niet voldoende afleiding van onze vogels.

          8- Jonge zelfstandige vogels plaatsen bij oudere vogels in de vollere.

          9- een erfelijke factor van de ouder vogels.

Je ziet dat er diverse oorzaken kunnen voorkomen die het verenpikken in de hand werken. Maar door een aantal zaken te voorzien in je volières en of kweekhokken en door tijdig te observeren kunnen we het verenpikken zo goed als uitschakelen.

Wat kunnen zoal doen om dit te voorkomen.

1- Overbevolking in de vollere en of verblijfplaats.

Bij overbevolking krijgen de vogels last van te weinig vliegruimte en of zitplaatsen, hierdoor ontstaan vechtpartijen en daardoor zal er menig veertje en pluimpje uitgetrokken worden wat dan weer kan leiden tot een bloedpen,

als de vogels hiervan weet krijgen geproefd hebben van dit bloed geeft dit aanleiding tot nog meer vechtpartijen en ook de bebloede vogels met deze bloedpennen moeten er aan geloven,

het gevolg is dat in een korte periode de hele vollere vogels huisvest met deze bloedpennen met alle gevolgen van dien.

Binnen korte tijd zullen alle vogels waardeloos worden voor bvb de TT, omdat door dit verenpikken de inplant van de veer zover is beschadigd dat de nieuwe pen er scheef en of gedraaid uitgroeit en nooit meer goed komt,

laat staan dat de veer nog kans krijgt te groeien. Want, op een gegeven moment zal de vogel zelf ook aan zichzelf gaan pikken.

Dus zorg voor voldoende ruimte voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

2- De zit stokken niet goed gemonteerd en of gemaakt.

In kweekhokken waar de zitstokken niet goed zijn geplaatst is de kans groter dat de vogels gaan verenpikken zeker in de rui periode en tegen de kweekperiode aan.

Plaats uw zitsokken Zodanig dat uw vogels ieder zijn eigen plekje heeft, en de ruimte tussen in zodanig dat de vogels elkaar niet aan kunnen.

Probeer ook je stokjes zo hoog mogelijk te plaatsen en vogel zit graag hoog, en zo zal er weinig of geen verenpikken meer voorkomen.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

3- Een tekort aan ammoniazuren.

Bij een normale voeding en vitamine met veel natuurlijke vitamine zal dit probleem minder voorkomen.

In een bloedpen zitten zuren (ammoniazuren) dit smaakt door de vogel erg zoet en dit is ook de reden dat als er een begin gemaakt is met verenplukken dit zich ook snel uitbreid

Met alle gevolgen van dien. Geef de vogels voldoende natuurlijke vitaminen, en geef de vogel in de rui wekelijks een halve ui, deze is rijkelijk voorzien van ammoniazuren.

En wees gerust, zo goed als geen verenplukkers meer.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd Wekelijks een halve Ajuin in de vollere en of vogelruimte.

4- Vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen uit de volière of verblijfplaats.

Zoals ik al eerder schreef is eventuele vogels met bloedpennen niet tijdig verwijderen zal zeker aanleiding geven tot uitbreiding van het probleem,

de vogels vinden dit lekker (zoet) en het pikken zal zich zeer snel uitbreiden als men niet tijdig ingrijpt.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels. Eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen in de rui en wintertijd. Wekelijks een halve ui in de vollere, en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.

5- Een tekort aan nestmateriaal.

Doorgaans beginnen de oude vogels aan nieuwe nestbouw, in de periode dat de jonge kanaries net het nest willen gaan verlaten, en mooi in de nieuwe veertjes zitten.

Bij een gebrek aan voldoende en goed nestmateriaal worden de jonge vogels al snel van hun jonge dons beroofd en als men niet snel ingrijpt ook van hun nieuwe gezonde vleugel en of staart pennen.

Dus geef de pop goed en zacht nestmateriaal, en zorg dat de pop tijdig aanvangt met het maken van het volgend nest.

Met andere woorden zorg dat de pop haar eerste ei heeft gelegd als de jonge vogels uitvliegen uit het eerste nest.

Het verenpukken van de jonge vogels is dan zeker gedaan. Wat nog beter is en doe dit als je de mogelijkheden hebt plaats de jonge vogels in een Babykooi voor tegen de kweekhok,

en over maak kweekhokken met een aangemaakte babykooi.

En wat nog makkelijker is, haal de jonge vogels tijdig weg met nest en al en plaats deze in een ruim hok met een 5 tal poppen, deze vogels dienen als pleegouders en zullen de jongen goed voeren en grootbrengen.

Bij deze poppen mogen gerust een 8 tal nestjes met bijna uitvliegende jongen gezet worden, zij zullen deze naar hartenlust voeren en grootbrengen.

Sommige kwekers zetten er zelfs bastaard poppen bij als pleegouders.

Ook dan is het verenplukken van jonge vogels verleden tijd.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen in de rui en wintertijd. Wekelijks een halve ui in de vollere en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.

De ouder vogels sneller nestmateriaal geven, en de babykooi of pleegouders gebruiken.

6- Pastel en  ivoorfactorige vogels bij andere soorten plaatsen?

Menig kweker zal het al hebben vastgesteld, dat sommige vogelsoorten eerder geplukt worden dan hun soortgenoten, dit zij onder andere de geelivoor en de pastellen en in mindere mate de bruinen.

Wat hier de reden van is weet ik niet maar ik zou je willen adviseren deze vogelsoorten bij elkaar te houden en niet bij andere vogelsoorten in de vollere bijzetten.

Als iemand hier de oorzaak van weet zou ik het erg op prijs stellen dit mij en andere liefhebbers eens door te geven.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen met in de rui en wintertijd.

Wekelijks een halve Ajuin in de vollere en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.

De ouder vogels sneller nestmateriaal geven, en of de babykooi of pleegouders gebruiken. En bepaalde vogelsoorten scheiden van de andere soorten.

7- Verveling en niet voldoende afleiding van onze vogels.

Deze reden behoort eigenlijk tot punt Nr. 1 van dit verhaal, maar door vogels voldoende goede voeding, sepia, grit en natuurlijke vitaminen te geven, met wekelijks een halve ui en hier en daar wat trosgierst te hangen,

en met geen overbevolking in je volière zal hier het veren pikken niet meer voorkomen. Dus zorg voor voldoende afleiding van je vogels.

Dus zorg voor voldoende ruimte en goed verdeelde zitstokken voor uw vogels en eventuele geplukte vogels altijd apart zetten van gezonde vogels.

En zorg voor voldoende natuurlijke vitaminen in de rui en wintertijd. Wekelijks een halve ui in de vollere en vogels met een bloedpen onmiddellijk verwijderen.

De oudere vogels sneller nestmateriaal geven, en de babykooi of pleegouders gebruiken. En bepaalde vogelsoorten scheiden van de andere soorten en voor voldoende afleiding zorgen.

8- Jonge zelfstandige vogels plaatsen bij oudere vogels in de vollere.

Als men jonge vogels plaatst in een volière waar nog oudere vogels zitten, bvb je reserve vogels, dan kan dit een oorzaak zijn van verenpikken,

deze vogels willen nest maken maar door gemis aan nestmateriaal beginnen ze aan de jonge weerloze vogels te trekken met alle gevolgen voor deze tere jonge vogels.

Dus plaats jonge vogels nooit tezamen in een vollere met oudere vogels in de kweekperiode als ruimte waar de jongen zich verder moeten ontwikkelen.

 9- Een erfelijke factor van de ouder vogels.

Ondanks de zaken hierboven beschreven zullen er nog verenplukkers blijven bestaan, ik ben dan ook van mening dat een grootgedeelte van het verenpikken een erfelijke factor is die overgedragen wordt van moeder op dochter en van vader op zoon.

Noteer dus veerplukkers in je kweekboek en ruim de vogelsoort op.

Als dit erg voorkomt op en je zult dan ook flink bespaart blijven van deze vervelende en pijnlijke gewoonte.

Ik hoop u met bovengenoemde punten voldoende zaken te hebben aangereikt die bij u het veren pikken ook tot het verleden doet behoren.

En blijft het verenpikken ondanks dit alles toch voorkomen wees gerust je hebt te maken met een erfelijke factor. een goede kweek zonder verenpikken

                                               Succes.  Van Gils Wout:

        (verboden artikels over te nemen zonder toestemming van de auteur van het artikel)

                                 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb