SpeciaalClubkleur

LIDMAATSCHAP


LIDMAATSCHAP VAN DE SPECIAALCLUB KLEUR

Iedere liefhebber, ook niet lid van de A.N.B.v.V. – kan zich op elk tijdstip aanmelden als lid.

Afmelding dient te geschieden voor 1 december.

Bij besluit van de jaarvergadering van 16 februari 2009 zal de contributie voor een kalender jaar per 1 januari 2010 €20,00 gaan bedragen.

Door overmaking van bovenstaand bedrag op GIRO: 3872128 t.n.v. Speciaalclub Kleur, wordt men automatisch als lid ingeschreven en krijgt men het clubblad thuis gestuurd.

Voor Buitenland IBAN:72INGB0003872128 BIC:INGBNL2A

Aanmelding kan geschieden middels het sturen van een E-mail aan sc.kleur@hetnet.nl